Huaxia, Qərb inkişafının təcrübəsi olmaq üçün səyahət edir